Rezervácia

V Energolande vás radi privítame v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30 hod. Energoland je počas sviatkov a medzi sviatkami zatvorený. Otvoríme 7. januára 2020.

Pre sprísnené bezpečnostné opatrenia exkurzie prebiehajú len v informačnom centre Energoland.

Návštevu do areálu prevádzkovanej jadrovej elektrárne Mochovce umožňujeme len pre špecifické skupiny v obmedzenom rozsahu.

Všetky exkurzie sú zdarma. Ak máte záujem o zabezpečenie autobusovej dopravy do 40 km pre skupiny nad 35 osôb, skontaktujte sa s nami e-mailom alebo telefonicky (odporúčame volať v pracovných dňoch po 12:00 hod.). Termín exkurzie pre skupiny si zarezervujte cez Online Rezerváciu. Návštevníkom odporúčame v poobedňajších hodinách začiatok exkurzie najneskôr o 14:30.

Ak sa na návštevu chystáte menšia skupina do 10 ľudí, rezerváciu môžete spraviť telefonicky na čísle 036-6391102 alebo emailom na adresu energoland@seas.sk. Pre rezerváciu bude potrebné uviesť identifikačné údaje:

  • Názov organizácie
  • Meno, priezvisko, telefón a email kontaktnej osoby
  • Dátum a čas exkurzie
  • Počet a vekovú skupinu návštevníkov.

Termín exkurzie vám potvrdíme emailom. V prípade, že návštevu v požadovanom termíne nebude možné zorganizovať, ponúkneme vám náhradný termín.


Prehliadky areálu atómových elektrární Mochovce a Bohunice sú až do odvolania sprísnených opatrení pozastavené. Ak máte na základe udelenej výnimky exkurziu v elektrárni schválenú, zašlite vyplnené tlačivo Prihláška na exkurziu na adresu energoland@seas.sk najneskôr týždeň pred termínom exkurzie. 

V prípade iných špeciálnych požiadaviek kontaktujte personál Infocentra Energoland.

KONTAKT

Infocentrum Energoland
Atómové elektrárne Mochovce
935 39 Mochovce
t: +421 366391102
energoland@seas.sk